Tüp Bebekte HCG Değerleri

Tüp Bebekte HCG Değerleri

tüp bebekte hcg değerleri

Tüp bebek tedavisini tamamlamış olan çiftler için en önemli süreç, sonucun başarılı olup olmadığını görmektir. Bu süreç, duygusal anlamda çok zorlayıcı olabilmektedir. Tüp bebek tedavilerin yaklaşık olarak yarısı başarıyla sonuçlansa da, negatif bir sonuçla karşılaşma ihtimali bebek sahibi olmak isteyen ebeveynler için ürkütücüdür.

Tüp bebek tedavisinin sonucunu görmek için kandaki beta HCG değeri ölçümlenir. Tüp bebekte HCG değerleri sonucun nasıl olduğunu gösterecektir.

HCG nedir?

HCG (insan koryonik gonadotropin) hormonu oldukça sıra dışı bir moleküldür. Çünkü yalnızca gelişmekte olan embriyonun (trofoblast hücreleri) plasentası haline gelecek hücreler tarafından üretilir. Embriyo, rahim astarına yerleştikten sonra bu hücreler HCG üretmeye başlar.

HCG testi ne zaman yapılır?

HCG hormonunun vücutta bir seviyeye kadar birikmesi zaman alır. Bu nedenle, tüp bebek tedavisinde HCG testi, embriyo transferinden 14 gün sonra yapılmaktadır. Eğer embriyo rahime yerleşmişse aynı zamanda idrar ile yapılan hamilelik testi de pozitif olacaktır.

HCG değerinin önemi nedir?

Hamilelik durumunda kandaki HCG hormonu seviyesi her 48-72 saatte iki katına çıkar. HCG seviyesi iki katına çıkarsa, bu embriyonun hücrelerinin iyi bir şekilde ayrıldığını gösterir. Hamileliğin normal seyrettiğini ve sağlıklı olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle ilk birkaç hafta boyunca HCG kan seviyelerinin izlenmesi, hamileliğin beklendiği gibi ilerlemesini sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu süre boyunca HCG seviyesinde bir düşüşün meydana gelmesi, hamileliğin sağlıklı olmadığının bir işaretidir. Beklenenden daha yavaş olan HCG artışı ektopik gebelikler gibi anormal gebeliklerle; azalmalar ise genellikle düşük veya kimyasal gebelik gibi başarısız gebeliklerle ilişkilidir.

tüp bebekte hcg değerleri kaç olmalı

Tüp bebekte HCG değerleri kaç olmalı?

5 değerinin altındaki bir HCG değeri negatif olarak yorumlanır. Buna göre 5 ve üzeri HCG değeri olan kadınlar gebe olarak kabul edilir. Ancak önemli olan bu değerdeki düzenli artıştır. Sonucun pozitif çıkması durumda 2 gün arayla bu testin tekrarlanması ve aradaki farkın hesaplanması gerekir.

Yapılan araştırmalara göre embriyo transferinden yaklaşık olarak 14 gün sonra yapılmış olan ölçümlerde, ortalama HCG değerinin 126 olduğu tespit edilmiştir. Bu orana sahip gebeliklerin sağlıklı ve sürdürülebilir gebelikler olduğu görülmüştür.

Genel olarak, gebeliğin 6-7 haftasından sonra sağlıklı bir gebeliğin en iyi göstergesi iyi bir fetal kalp atışıdır. HCG seviyesi 6.000’in üzerindeyse ve gebeliğin 6-7 haftasından sonrasına gelinmişse gebeliğin sağlığını test etmek için kandaki HCG seviyelerini takip etmek çok yararlı değildir. Bunun yerine fetal kalp ritmi varlığını doğrulamak için bir sonogram yapılmalıdır. Fetal kalp atışı görüldüğünde, hamileliğin durumunun hCG seviyeleri ile kontrol edilmesi önerilmemektedir.

Tüp bebekte beta HCG değerleri ikiz gebeliklerde ne kadardır?

İkiz gebelik yaşayan bir kadın, tek gebelik geçiren bir kadından daha yüksek HCG seviyesine sahiptir. Çoğul gebeliklerde HCG oranının %30 – %50 daha yüksek olması yaygın görülen bir durumdur. Ancak bu yükselmenin nedeni, yapılan ilk birkaç testten sonra daha net anlaşılabilir hale gelecektir.

HCG düzeyindeki çok hızlı bir artış, endişe kaynağı olabilir. Bir embriyo, yumurtalık içerisine yerleştiğinde fetal değil plasental dokularda hızlı bir büyüme olduğunda, yüksek hCG seviyeleri bunu yansıtabilir. Ayrıca hCG konsantrasyonlarını etkileyebilecek çok nadir görülen bazı kanser türleri de vardır.

Her başarılı tüp bebekte HCG değerlerinin sabit bir değerde olması söz konusu değildir. Gebelikte çok çeşitli normal HCG seviyeleri vardır. Gebeliğin 6. haftasından önceki günlerde normal düzeydeki HCG artışı, genellikle sağlıklı bir gebeliğe işaret eder. Yaptırılan test sonuçlarındaki uyuşmazlığı önlemek için, HCG seviyesinin her zaman aynı laboratuvarda ölçümlenmesi faydalı olacaktır.

Yorumlar

Bir yorum yazınız

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.